สโมสรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรบ้าง

สโมสรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรบ้าง
ดีมาก
25  37.9%
ดี
15  22.7%
น้อยมาก
13  19.7%
ปานกลาง
8  12.1%
น้อย
5  7.6%

Number of Voters  :  66
First Vote  :  Tuesday, 08 March 2011 12:12
Last Vote  :  Thursday, 07 June 2018 13:30