สโมสรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรบ้าง

สโมสรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรบ้าง
ดีมาก
23  35.9%
ดี
15  23.4%
น้อยมาก
13  20.3%
ปานกลาง
8  12.5%
น้อย
5  7.8%

Number of Voters  :  64
First Vote  :  Tuesday, 08 March 2011 12:12
Last Vote  :  Sunday, 25 September 2016 13:51