สโมสรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรบ้าง

สโมสรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรบ้าง
ดีมาก
24  36.9%
ดี
15  23.1%
น้อยมาก
13  20%
ปานกลาง
8  12.3%
น้อย
5  7.7%

Number of Voters  :  65
First Vote  :  Tuesday, 08 March 2011 12:12
Last Vote  :  Monday, 04 December 2017 12:26