ภาพกิจกรรมวาระ 2552-2554 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 February 2011 15:00
  สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 พร้อมเลือกตั้งนายกสโมสรฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
   สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มอบของที่ระลึกแด่ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเกษียณอายุ 
สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล
 

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ
ร่วมกิจกรรม"แบ่งปันน้ำใจสู่สังคมต้านภัยหนาว"
ณ โรงเรียนแม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
 

   งานคริสตมาส สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน
ปีการศึกษา 2554 ณ อาคารสายธารธรรม
 
กีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน&อาจารย์ ปี2555

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารสายธารธรรม 
 

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม
ณ โรงเรียนบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 

 สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มอบของขวัญแด่ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดี และ ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2554 

ทริปท่องเที่ยวช่วงปิดคริสต์มาส
สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ 

งานคริสตมาส สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน
ปีการศึกษา 2553
ณ อาคารสายธารธรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมใจพี่น้อง
สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ
ณ หอพักนักศึกษา ฝั่งตะวันออก
Last Updated on Friday, 27 July 2012 14:12