ที่ปรึกษาสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 27 July 2012 13:39
ที่ปรึกษาสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน

นายสมพงษ์  แผ่นชัยภูมิ
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

นายผดุง  บุญญาคุณาเกษม
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

นางสาวอารยา  ด้วงทรง
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
Last Updated on Tuesday, 15 July 2014 15:37