ภาพกิจกรรมวาระ 2555-2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 12 July 2012 11:31
    สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ (บ้านของเรา) ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธรและสระน้ำก่อนลงทางลอดอุโมงค์
  สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุงาน ณ อาคารสายธารธรรม
  สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน เยี่ยมไข้บุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่เจ็บป่วยและร่วมแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องที่เสียชีวิตของบุคลากรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพายัพ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน สโมสรอาจารย์ และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
  กิจกรรมโครงการร่วมใจต้านภัยหนาว สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ  นำผ้าห่ม เครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับเด็กๆ และชาวบ้าน เมื่อวันที่19-20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านโป่งสะแยน บ้านสบแม่รวม ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  งานคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ 2556 สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน
  สโมสรเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมสายสัมพันธ์จากงานโบว์ลิ่งการกุศล

  สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกับสโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำและสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ สระน้ำบริเวณด้านหน้าหอพักหญิงอัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก

  ฝ่ายศาสนกิจฯ และสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีด งานศพมารดาคุณวาสนา บุญเรือง เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ ณ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
  สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิด "กาดนัดแม่คาว ม.พายัพ" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณโรงอาหารเดิม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยกาดนัดแม่คาว ม.พายัพ นี้จะมีการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อาหาร อาหารว่าง เสื้อผ้าสำเร็จรูป และสินค้าราคาประหยัดมากมาย เปิดขายทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น
  รศ.ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ รักษาการอธิการบดี ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเสถียร โชติชะวงศ์ และนายชัยณรงค์ จันพุฒ ตัวแทนจากสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแขวงภาค 5 ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองสามัคคี เนื่องในวันรพี ประจำปี 2555
  สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน เยี่ยมไข้บุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่เจ็บป่วยและร่วมแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องที่เสียชีวิตของบุคลากรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพายัพ
Last Updated on Wednesday, 28 August 2013 14:48